Vítejte na naších stránkách !


Rozhodující předmět podnikání:

Montáže, opravy, revize, zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů.

Firma I.C.C.LIFT s.r.o. má zaveden systém managementu s uvedenou normou

EN ISO 9001:2008 pro následující obor platnosti:

Montáže, opravy, revize, zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.

En-iso-9001cz

Hlavním cílem činnosti naší firmy I.C.C.LIFT s.r.o.,je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami.Firma chce být spolehlivým obchodním partnerem na kterého se může každý s důvěrou obrátit.Dobré jméno firmy I.C.C.LIFT s.r.o.je nezbytným předpokladem trvalé prosperity.Prvořadým zájmem je udržovat se zákazníky a našimi dodavateli vzájemně výhodné vztahy,důvěřovat jim a jednat s nimi s úctou.